Có Những Việc Bạn Không Cần Thiết Phải Giải Thích Với Ai

Có Những Việc Bạn Không Cần Thiết Phải Giải Thích Với Ai

Lượt nghe: 646

Mô tả

Có Những Việc Bạn Không Cần Thiết Phải Giải Thích Với Ai, Sống trên đời không thể làm vừa lòng tất cả thế nên có những việc bạn không nhất thiết phải giải thích với bất kỳ ai